Małgorzata Zdunek sołtys od 24.10.2013 do 02.02.2015

W dniu 24.10.2013 na sołtysa sołectwa Gronity-Kudypy wybrano panią Małgorzatę Kaczmarczyk-Zdunek.

 

Trzy pytania do... Małgorzaty Kaczmarczyk-Zdunek (przedruk..)

1. Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na stanowisko sołtysa Gronit?

Chcę kontynuować, o ile potrafię, pracę naszego wieloletniego sołtysa Józefa Grzeszczuka i innych naszych mieszkańców. Widzę potencjał w naszym sołectwie, który na pewno wykorzystam. Mam pewne doświadczenie w pracy w radzie sołeckiej, działam też w stowarzyszeniu Garian.

2. Jakie stawia Pani przed sobą cele?

Problemów do rozwiązania W naszym sołectwie jest wiele - drogi dojazdowe do wsi, brak komunikacji, brak ulic i chodników, brak oświetlenia - można by tak wyliczać bez końca. Na tyle, na ile pozwolą środki, jakimi dysponujemy, i na ile starczy nam zapału - małymi krokami będziemy polepszać warunki życia w naszej wsi.

3. Czego Pani oczekuje od mieszkańców Gronit?

Życzliwości i wyrozumiałości. Do końca kadencji pozostał rok, więc czasu jest bardzo mało. Liczę przede wszystkim na naszych mieszkańców, bo bez ich zapału i ogromnego zaangażowania nie byłyby możliwe wszystkie nasze przedsięwzięcia. Wielu obiecało, pomoc a ja z tej pomocy na pewno skorzystam. Dziękuję wszystkim za wybór, postaram się nie zawieść Państwa zaufania.