INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZABIEGÓW

STERYLIZACJI LUB KASTRACJI PSÓW I KOTÓW


UWAGA

MIESZKAŃCY GMINY GIETRZWAŁD !

W 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie w ramach udzielonej przez Gminę Gietrzwałd dotacji dofinansowuje:

- w 100% koszt kastracji lub sterylizacji psów, za które w 2014 roku została uiszczona opłata od posiadania psa

- w 50% koszt kastracji lub sterylizacji kotów:

  • sterylizacja kotki - koszt ponoszony przez właściciela – 25,00 zł

  • kastracja kota - koszt ponoszony przez właściciela – 15,00 zł

WARUNKI AKCJI:

  • właściciel psa/ kota musi być mieszkańcem Gminy Gietrzwałd,

  • pies/ kot musi być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie,

  • do Zakładu musi wpłynąć wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopia potwierdzenia wykonania zaszczepienia psa/kota przeciw wściekliźnie, w przypadku psów dodatkowo potwierdzenie uiszczenia opłaty od posiadania psa,

  • właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania wydanego przez Zakład we własnym zakresie kontaktuje się ze wskazaną w skierowaniu lecznicą i ustala termin przeprowadzenia zabiegu,

  • przed dokonaniem zabiegu weterynarz stwierdza, że stan zdrowia zwierzęcia pozwala na jego wykonanie.

TERMIN – 2014 rok - do wyczerpania środków finansowych

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd tel. 895123510

DRUKI DO POBRANIA W BIURZE ZGK I NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska/204/Zaklad_Gospodarki_Komunalnej/

lub na naszej stronie w zakładce do pobrania

MIEJSCE PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW:

DA-WET GABINET WETERYNARYJNY ul. Ostródzka 1, 11-036 Gietrzwałd

Lek. wet. Mieczysław Dadun – tel. 89 512 31 15, 503-037-023


UWAGA ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ AKCJI SĄ OGRANICZONE

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW